ZŠ Horšovský Týn - třída IV.C
Mgr. Renáta Karbanová

zprávy pro rodiče
|<  <<  11/11  
21.10.2019
Žákovské knížky
Vážení rodiče, dnes jsem si od dětí záměrně nevybrala žákovské knížky. Rozhodla jsem se, že je dětem ponechám. Jedním z důvodů je včasné omlouvání nemocnosti přímo do ŽK a dalším důvodem vlepené kontakty přímo v ŽK. Někteří z rodičů pak volají na nesprávná čísla cizích kabinetů apod. Žákovské knížky si od dětí vyberu vždy až ve čtvrtek a ponechám si je jen do pátku, abych zapsala známky. Déle je zadržovat nepotřebuji. S pozdravem R.K.
14.10.2019
Pomůcky-listy
Žádáme, aby na čtvrteční prvouku (17.10.) děti měly cca 30 vylisovaných listů z různých stromů a různých podzimních barev. Stejné listy pak použijeme při páteční výtvarné výchově, možná i v pracovních činnostech. Takže budou využity nejméně ve dvou předmětech. Tuto informaci píši včas, dětem však také ve škole ještě připomenu, aby měly možnost sbírat ještě za pěkného slunečného počasí. Dbejte na to, aby byly vylisované (rovné), je pak s nimi snazší a lepší manipulace. Postačí pár novin či ubrousků a jedna velká kniha. Děkujeme R.Karbanová, A.Říhová.
12.10.2019
Vycházky
Přeji krásný podzimní den a s tím související zprávička. Vzhledem k tomu, že snad nějakou chvíli vydrží příjemné a slunečné počasí, chystáme se během týdne vyrážet více ven do přírody. Ihned v pondělí bychom podnikli dvouhodinovou vycházku parkem a jeho okolím a uvidíme, co v dalších dnech. Žádám proto, aby děti chodily do školy ve vhodné, pohodlné obuvi. Chápu, že holčičky rádi sukýnky a šatičky, ale pro tentokrát je prosím vynechte. Nebo k nim zvolte pevnou obuv a ne střevíčky. Starší děti se v některém dni chystají na drakiádu. Pvňáci se ale tradičně nezúčastňují, jelikož mnozí z nich by si s drakem sami neporadili. Ale možná se na létající draky, pokud bude přát vítr, půjdeme alespoň podívat.
A co učení? Máme za sebou všechna písmenka živé abecedy a teď nás čeká jejich procvičování a čtení ve slabikách. Nepodceňujete domácí přípravu a pravidelné čtení (nejen v úlohách, ale stále). Již nyní narážíme na první nezdary a začala jsem dávat i jiné známky než jedničky. U psaní se obrňte trpělivostí a nenechte děti psát špatný tvar písmenka. Pokud je třeba, trénujte nejprve i na papír. Věřte, že když budete poctiví, dětem se začne dařit, protože si na správné tvary zvyknou, jak se říká, dostanou to do ruky a vše půjde snáze a lehčeji. Matematika je fajn, zatím nic těžkého a dětem se daří. Pozor zas jen na správný nácvik psaní číslic. S ukázněností při vyučování a o přestávkách však stále bojujeme. Bohužel to pak narušuje výuku celé třídě. Tam, kde jsem spokojená, dostávají děti na konci týdne pochvalu do ŽK či obrázek, apod. Máte tak možnost vidět kdo ano a kdo ne. Snažte se i doma s dětmi mluvit o tom, jak se chová správný školák. S pozdravem Renáta Karbanová
29.9.2019
Cvičíme i zkoušíme
Vážení rodiče, první měsíc školní docházky vašich dětí se blíží ke konci. Sami již máte možnost více posoudit úspěchy či úskalí při plnění povinností. V českém jazyce pilně čteme některá písmena, slabikujeme poznáváme hlásky na začátku, uvnitř i na konci slova. V prvním psaní začínáme nácvik důležitých prvků písmen a zvolna přecházíme na tužku, i když velké tvary stále budeme obtahovat a trénovat pastelkou. U tužky je třeba nacvičit lehkou ruku a netlačit. V matematice celkem bezchybně porovnáváme čísla 0-5. V předchozím týdnu jsem zvládla všechny děti vyzkoušet ze čtení v živé abecedě. V ŽK jste měli možnost zaznamenat zda se daří či žák nezvládá (chybuje). V takovém případě je třeba doma více trénovat a tyto začátky nepodcenit. Téměř všichni ale umí. Je třeba nejen skládat dle předlohy, ale i dle diktátu. Diktujeme například: malé m, velké L, velké P, .... Děti skládají i čtou stejným způsobem. Opět jsem na konci týdne některé děti odměnila obrázkem do Žk. Některé s velkou podmínkou a výstrahou-ony vědí. Znovu prosím, abyste ve svém zájmu dětem podepsali pastelky, tužky, .... Denně ve třídě zůstává několik psacích potřeb, které ničí nejsou a děti se k nim nehlásí. A vy pak shledáváte poloprázdné penály. Toto se opravdu nedá uhlídat. V pátek jste v ŽK našli lístek s přihlašovacími údaji do portálu "proškoly" (cvičení, testy,...). Přeji úspěšný vstup do dalšího měsíce! R. Karbanová
19.9.2019
Pilně pokračujeme
Vážení rodiče, vaše děti mají za sebou i první dny bez své třídní učitelky. Zvládly premiéru tzv. suplování a pilně plnily své povinnosti i beze mne. Práci jsem paním učitelkám připravila tak, aby vše pokračovalo v "zaběhnutých kolejích". Jen dnes si děti odnesly domů omylem i sešit navíc (Živá abeceda). Píši proto, abyste nehledali úkol. Ten je ve cvičném sešitě a na novém pracovním listě. Zítra si děti odnesou v žákovských knížkách své první jedničky. Jiné známky zatím dávat nebudu. Buď jednička nebo nic, pokud zatím úkol samostatně nezvládne. Zpočátku častěji děti odměním obrázkem (samolepkou v ŽK) za práci ve vyučování. Znamená to, že soustavně nevyrušuje a pracuje dle pokynů. Někteří si tento týden obrázek nezasloužili. Žákovské knížky si vždy na začátku týdne vyberu, ponechám u sebe, abych mohla průběžně zapisovat a v pátek vždy pošlu domů. Je to pro mne i děti jednodušší. Plánované omluvenky postačí v notýsku, do ŽK dopíšete později zpětně. Co se týče domácích úkolů, děkuji za spolupráci. Sami budete postupně zjišťovat, kde je třeba přidat a trénovat. R. Karbanová
15.9.2019
První zprávička
Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách naší třídy. Toto je i moje premiéra, tak doufám, že vše bude fungovat a sloužit ku prospěchu nás všech. Vaši prvňáčkové mají za sebou prvních 14 dnů školní docházky a doufám, že neztratili chuť do další práce. Pevné nervy nám všem. S pozdravem Renáta Karbanová
|<  <<  11/11  

nahoru webmaster