ZŠ Horšovský Týn - třída III.C
Mgr. Renáta Karbanová

domácí úkoly
1/44    >>  >|
21.6.2022
ČjPS 40/2 - do ČJ-Š
PS 7/1,2
MPS 36 - část dle volby
31.5.2022
ČjPS Čj 28/3: Opis + podtrhnout podstatná jména; Dú viz Bakaláři;
Procvičování pravopisu: 31/3, 15/1
Čítanka 69,70
MPočetník str.12 dokončena; 25/první sloupeček;
Do sešitu G: 1. Narýsuj přímku AB=3cm; 2. Narýsuj polopřímku BC tak, aby protínala bod B již narýsované úsečky; 3. Narýsuj kružnici k(C; 4cm); 4. F nenáleží k; U,V náleží k.;
Tangramy na zadní straně 1. dílu PS (děti si jej již odnesly domů)
30.5.2022
ČjČJ-Š: Uč. 135/6 a) celé dle zadání, b) Na tvorbu vět si vyber jen dvě.
Lexikon - kontrola školní práce. Máme hotova veškerá slova příbuzná celých VS. Zapsané či vlepené rozdíly a přidáno Pamatuj si (méně známá a používaná slova či vlastní jména).
MPočetník str. 12/3 sloupečky hotové; str. 24/ 1 sloupeček za dú
PS str. 39 dokončena; 40/1
13.5.2022
ČjPS ČJ: 9/1,2; 29/2,3
Slovesa - osoba u sloves
MPS 41/1,2,3 (u cv. 1 rýsovat kružítkem - Neobkreslovat tak, jak je psáno v zadání.)
Geometrie - rýsování kružnice dle zadání (chybějící si dodělají později)
12.5.2022
ČjPS Čj: str. 32 (u sloves se v textech snažíme určit osobu- já, ty, on,...)
Lexikon - vlepen list VS po Z: Doplnit slova příbuzná a jiné tvary; doplňování a dobarvování chybějících úkolů
Čj-Š 132/2a)b): scan učebnice v příloze
MPS 30 dokončena (cv. 7/první a třetí sloupec - vypracován do sešitu M-Š)
PS 27/1,2,5; 24/3 - dú
PrvRostliny-dělení (v příloze scan poznámek);
2.5.2022
MPočetník str. 22/ druhý sloupeček společně na procvičení, třetí samostatně.
28.4.2022
ČjPS ČJ: 25/4; 26/1,2
Dú: Procvičování pravopisu str. 26/1,2
Lexikon - dokončit vlepený list (obrázek květiny, příběh i tajenka) u VS po P.; u VS po V - dokončit slova příbuzná
MDělení se zbytkem-procvičování-snaha o automatizaci a zrychlení počítání (Aby vše šlo rychleji, je třeba dělit bez přeříkávání násobků.)
Geometrie-sešit-kružnice(Dosud jsme jen kroužili na papír, dnes už do sešitu.)
27.4.2022
ČjPS Čj 16 - dokončit dle zadání úkolů
PS na VS 58/1-3; důraz na slova se předponou
Čj-Š: vlepit lupy s posledními slovy po V. U slov s předponou barevně označit předpony vy/vý. Do sešitu napsat dalších 10 slov s předponou. Jiná, než se vyskytují na obrázku. Vzor a příklady jsou v PS na str. 58 (viz výše)
Procvičování pravopisu - část str. 10
MPS 33/7; 33/8 jen ústně; 38 dokončena
Početník str.21 (společně i samostatně-některé děti ji mají již hotovu celou stranu); str.22/1 sloupec za dú
PrvRostliny-opakování učiva 2.ročníku - části rostliny
PS 47; dělení rostlin
PS 48/5 - květ (popis-okvětní lístky, pylová tyčinka, pestík s bliznou)
25.4.2022
ČjČJ-Š: Vlastní věty se slovy: vydra, výr, vyžle.
PS na VS str. 57
Lexikon-slova příbuzná až ke slovu vyžle.
MPočetník 2.díl str. 10 dokončit za dú; str. 21/1 sloupec společně, 2 sloupec samostatně alespoň část.
PS 38/1; práce s kružítkem na papír. Učit se kružítko správně držet za jeho horní část a kroužit s ním jen v prstech. Trénovat i doma.
21.4.2022
ČjPS na VS str. 56
Čj-Š. Text z tabule s doplňováním (v příloze). Opět barevně označena doplněná slova. Text jsme tentokrát neopisovali celý, ale vybrali jsme slovní spojení s doplněným slovem.
Lexikon: Doplnění vlepených úvodních vět. List se slovy příbuznými - napsat slova příbuzná k prvním třem VS.
MPS 33/3-6 včetně dú
Početník 1.díl str.28/cca 2 sloupce
1/44    >>  >|

nahoru webmaster