ZŠ Horšovský Týn - třída IV.C
Mgr. Renáta Karbanová

domácí úkoly
1/51    >>  >|
24.3.2023
ČjČJ-Š - dokončen vlepený lístek
Obrázky na tabuli: motýl, stůl, jelen, jetel, král, sud, pytel, kuchař. Ke každému vytvořit slovní spojení pomocí přídavného jména a nad podstatné jméno napsat tužkou vzor. Vytvořit větu (nejlépe souvětí), která bude obsahovat co nejvíce výše uvedených slov.
MM-Š: Příklady nejprve samostatně, pak společná kontrola. Opět s veškerým postupem řešení.
30.5-5+10=
30.5-(42-3.9)=
86-(8.3)+(6.5)=
27+48:(24-12).3=
PS str. 13/5,6
22.3.2023
ČjUč. 117, 118 - Text o životnosti a neživotnosti podstatných jmen rodu mužského. Pozornost věnovat tabulkám na str. 117. Jak poznáme rozdíl? Kdy životný a kdy neživotný?
Uč. 118/8 - první řádek slov do Čj-Š - tabulka - určování životnosti podle 4- pádu j.č. (sešit půjčíme po návratu do školy nebo zítra naskenuji). Ústně určování vzorů.
PS 14/6; Dú 14/8,9
MM-D: Sú z listu 16,17
PS 13/4; desetiminutovky na písemné odčítání a dělení
PříUč. Nová kapitola str. 67 - 69.
Následně samostatná práce s textem - hledání informací. (Ke hledání jsme použili vytvořenou pomůcku - kartičky po třídě, nebo bylo možné hledat v učebnici.) Do přílohy dávám foto částečných poznámek, do kterých děti doplňovaly. Jakmile společně zkontrolujeme, bude jim příloha sloužit jako výpisky.
20.3.2023
ČjPS 13 dokončit; ČJ-Š vlepena doplňovačka (doplníte později);
Čj-D vlepen lístek se zadáním (doplň a napiš ve správném tvaru)
MPS 13/1,2,3 - zopakování jednotek délky;
M-Š: Příklady z tabule - opakování přednosti výpočtů. Nejprve sami, pak společná kontrola a oprava. Vše řešit s postupem.
(12+37):(21:3)=; (99:11).(36-28)=; 24:(24-4.4)=; 36:6+6.6=; (28-4.4):4=; 72:(56:7:2)=
2.3.2023
ČjPravopis koncovek PJM rodu středního - samost. práce
Čtení: Učebnice přírodovědy str. 59 - 65
MPS 2.díl str. 4/1,3,5
1.3.2023
Čj28.2, 1.3.
PS 11/2-kontrola sam.práce; 11/3 společně s uvedením vzoru nad slovo a kroužkováním společné koncovky (kvůli správnému pravopisu); 11/1 dole vzor píseň; 11/2 -opět vzory tužkou z kroužkováním nad slovo (ale jen část), zbytek doplnit a zdůvodňovat ústně (neopomenout úkol s podtrháváním PJM podle vzoru píseň)
ČJ-Š: Vyskloňovat ve všech pádech č.j. i č.mn. slovo "krabice". Tak jak to děláváme do dvou sloupců.
Dú: Pravopis str. 39
Čítanka: 44,45,46
M28.2., 1.3.
M-Š: Sú č. 11., 12., 14.
M-D: Sú č. 15
Hodnocená práce: Opakování písemného počítání +,-,:
Samostatná práce hrou s párovou kontrolou: procvičování probraného učiva
PříŘešení vlepeného obrázku z minulé hodiny: Rostliny a živočichové na louce. Poslech referátu - pravidla
Přírodovědu přinést i na zítra a pátek (budeme číst a zapisovat). Děti si ji ponechaly ve škole.
27.2.2023
ČjČj-Š: Samostatně rozbor věty: V neděli přijela na návštěvu naše babička. (Dnes na zkoušku, zda děti již zvládnou rozbor úplně samostatně. Ohodnotím jen jedničkami.)
Čj-Š: Text na doplňování pravopisu (samostatně na *) je v příloze
PS 11/1 + ústní skloňování těchto slov ve všech pádech a číslech; 11/2
Dú: Uč. 109/11b) 7 vět povinně; celé cvičení dobrovolně
MPS 2.díl- dokončit str. 3
G: Zadání pro konstrukci: Narýsuj RST: /RS/=4cm, /ST/=4cm, /TR/=6cm. Celý postup tak, jak dodržujeme - s pravidly
24.2.2023
Čj23.-24.2.
PS str. 9 dokončena; str. 10 celá (u cv. 5 i se vzorem nad slovem a kroužkováním shodné koncovky)
Čítanka str. 33 - Prvních 9 slov dle zadání (jen u mužského rodu zatím neurčujeme vzor); str. 43 čtení i luštění osmisměrky
M23.-24.2.
PS 1.díl 45/1
Geometrie: Konstrukce trojúhelníka a vzoreček pro výpočet obvodu: Narýsuj trojúhelník ABC o stranách AB=8cm, BC=7cm, AC=3cm a vypočítej jeho obvod. Vzoreček pro obvod je: o= a+b+c. (Terezka si může půjčit sešit od Tomáše - má to zkontrolované)
Nové zadání pro dnešní domácí úkol: Narýsuj trojúhelník MNO o stranách MN=6cm, NO=8cm, OM=4cm a vypočítej jeho obvod.
22.2.2023
ČjČJ-Š - dokončeny sloupečky na vzory PJM rodu středního; text z tabule (v příloze zadání i řešení); skloňování slova žirafa ve všech pádech i číslech (v příloze scan sešitu)
Čj-D- Rozbor věty: Malý Pepík na dvorku pozoruje hospodářská zvířata. Pro ty, kteří potřebují radu školního sešitu dávám vzor do přílohy. (sešity mají dnes děti ve škole).
MMinutovky 26/51 dokončeno; desetiminutovka na písemné odčítání
Konstrukce trojúhelníka: Zopakování i znovuzapsání postupů i pravidel do sešitu geometrie. Zadání : Narýsuj KLM. KL=7cm, KM= 6cm, LM= 5cm. Náčrtek, trojúhelníková nerovnost, konstrukce. (Sešit dětí případně nafotím a ke kontrole zde přiložím později)
PříRostliny a živočichové na louce. Uč. 51 - 53. Zapsány výpisky (viz příloha). Obrázek dodám.
21.2.2023
Čj20.,21.2.
Čj-Š: Rozbor věty: Královská družina rychle přejela vysoké hory.
Čj-D: Rozbor věty: Nad polem se přehnala prudká vichřice.
PS 9/2,3
PL na třídění vzorů rodu ženského (Chybějícím obě cvičení naskenuji zítra, pokud budou stále chybět - Vytisněte, či opište do šk.sešitu.)
Čítanka 38-41
MPS nový 2.díl 3/1,2,3 - procvičování pamětného násobení a dělení 10,100,1000 (učivo i 3.ročníku - jen rozšiřujeme);
PL - list s procvičováním na výše uvedené učivo
Minutovky 26/51 a)b)
Písemné dělení v prověrce
Sú č.4, 9 z listu slovních úloh
Uč.: Dú 61/2,3
17.2.2023
Čj16.-17.2.
Pravopisné cvičení - koncovky PJM rodu středního; Třídění PJM rodu středního dle vzorů - hodnoceno.
PJM rodu ženského - úvod, rozlišování, třídění do vzorů.
PS 9/1 - práce s textem
ČJ-Š: Rozbor věty: Mezi stébly trávy se třpytí ranní rosa.
Čítanka 36,37 - samostatné čtení a práce s textem
M16.-17.2
Písemné sčítání, odčítání, násobení i dělení - procvičování učiva.
PS 27, 28 celá (Někteří mají i další dobrovolné úkoly na předchozích stranách)
PL na násobení a dělení 10,100 - opakujeme a opakovat budeme i nadále (v novém PS). Chybějícím dám v pondělí.
1/51    >>  >|

nahoru webmaster