ZŠ Horšovský Týn
třída 1.C

zprávy pro rodiče
|<  <<  4/5    >>  >|
9.12.2019
Zprávička
Vážení rodiče, dovolte mi opět pár řádků z dění v naší třídě. Je to zkrátka fofr, ale musíme jej zvládnout. Většina žáků tempo práce zvládá naprosto bez obtíží, jelikož se soustředí a dávají pozor. Pokud ne, sami to poznáte na výsledcích, nedodělané práci ve škole apod. Velmi si vážím toho, když s dětmi doma dostatečně procvičujete čtení. Ve škole vše zvládneme společně při hromadném nácviku. Jen pár dětí se dostane ke slovu individuálně, ale bohužel, ne tak často, jak by bylo potřeba. Co se týče psaní, některé děti, jak si začaly býti více jisté, písmo odbývají. Čas od času jim proto písanku oznámkuji (za správnost/za úpravu). Více na řadu přichází právě opisování a přepisování textů ze slabikáře. Je to třeba právě k nácviku pozornosti. V matematice začínáme počítat do 6, přidáme rozklad a opět zápis čtyř příkladů dle dominové karty. Desetiminutovky, jak jste si jistě všimli, známkuji. Ale do žákovské knížky uděluji pouze 1 (vždy za 5 dosažených), ostatní známky jsou především pro vaši zpětnou vazbu, jak zvládají. Nepravidelně píšeme i z druhé strany (opis z tabule+výpočty), kdo si všiml, vzorně podepsal. Desetiminutovky a diktáty budu posílat domů ke kontrole a podpisu vždy na konci týdne.
Nyní velká prosba a úkol pro vás. Vyndejte dětem z desek na písmena slabiky, a ty ponechte doma. Zůstanou tak v deskách jen písmena, která přibývají a děti se budou mezi nimi lépe orientovat. Při skládání slov zkrátka budeme používat jen jednotlivá písmena. Bude to pro nás jednodušší a bude možné s nimi déle pracovat. Nezapomeňte podepisovat. Děkuji.
Blíží se mílovými kroky vánoční prázdniny a i my si ten čas před nimi malinko zpestříme. Tímto děkuji dobrovolníkům, kteří se chtěli doma zeptat na možnost přinést malý stromeček. Příští týden si postupně něco vyrobíme a závěr týdne zpříjemníme pohádkou v kině. Tímto chci požádat o nový vklad do třídního fondu. Zítra dětem nalepím do notýsku nové vyúčtování, abyste věděli kolik korun poslat.
Ještě zmínka o domácích úkolech. Úkoly stále dávám dva krátké denně, jen ve středu pouze jeden. Na vánoční prázdniny dám dětem pouze nějaký nový text na čtení, jiný úkol nedám, abyste si i vy trochu odpočinuli a svátky zpříjemnili. Snad jsem zvládla napsat vše, co jsem měla na mysli. S pozdravem R. Karbanová
11.11.2019
Fotografování prvňáčků
Vážení rodiče v minulém týdnu jste mi vraceli souhlasy s fotografováním do Domažlického deníku. Fotografování proběhne v pondělí 18.11. Fotografie pak vyjde ve středu 20.11. Pokud máte zájem o uvedené noviny za 20 Kč a nechcete si je kupovat a zajišťovat sami, máme možnost hromadné objednávky. Stačí mi objednávku nahlásit nejpozději do pátku tohoto týdne, t.j. 15.11. (zapište do notýsku, emailem, na lístečku apod.). Domažlický deník se pak postará o distribuci k nám do školy sám.
4.11.2019
Aktuálně
Vážení rodiče, dovoluji si Vás informovat o plánované stávce ČMOS školství dne 6. 11. 2019. Pedagogičtí pracovníci naší školy se ztotožňují s požadavky Pedagogické komory za kvalitní podmínky pro vzdělávání a ke stávce se připojují. Děti mají v žákovských knížkách vlepenou informaci o uzavření školy tento den. Žádám o podepsání. Děti mají automaticky na tento den odhlášeny obědy, avšak pokud byste o oběd měli zájem, je nutné jej objednat telefonicky nejpozději 5. 11. do 14:00 hodin. S pozdravem R. Karbanová
31.10.2019
Zprávička-info
Vážení rodiče, pana ředitele oslovil Domažlický deník s prosbou o společné fotografování letošních prvňáčků. Jelikož se Vaše souhlasy s pořizováním fotodokumentace, které jste podepisovali na začátku roku v září, na toto nevztahují, pošlu zítra po dětech lístečky, které se týkají přímo dané věci. Není to samozřejmě vaše povinnost, pokud souhlas neudělíte, vaše dítě na fotografii nebude.
Pravidelné pohovory s rodiči se na naší škole uskuteční ve čtvrtek 21.11. od 16:00 hodin. Kdo by se nemohl dotavit, dejte mi prosím vědět prostřednictvím školního emailu. Já nabídnu možné varianty náhradní schůzky. Samozřejmě ale budu raději, když se potkáme všichni pohromadě.
Dne 13.11. půjdeme v rámci Juniorfestu na filmové představení Kouzelný park. Představení stojí 60 Kč, dětem jej zaplatím z třídního fondu. Pokud by však někdo vyslovit přání na film nejít, je to vaše právo, potřebuji to vědět, abych našla pro děti umístění v jiné třídě, než se vrátíme z kina zpět. Děkuji za pochopení R. Karbanová
25.10.2019
Zprávička
Přeji krásný den. Máme za sebou téměř dva měsíce školní docházky a děti se odebraly na své první prázdniny. Píši pár informací o tom, co se děje a co nás čeká. V českém jazyce velmi pilně začínáme číst slabiky. Chce to píli, trpělivost a nezoufání z případných nezdarů a naopak velmi chvalte, když to půjde. Buďte trpěliví, na vás doma hodně záleží. My čteme nejvíce společně, po skupinkách, ve dvojicích a ne na každého se v hodině dostane individuálně. Musíte proto doma a pravidelně, i když zrovna není čtení součástí úlohy. Děti krásně zvládají psaní slabik, moc jsem je pochválila, jen tak dál. Začali jsme cvičně psát diktáty. Úspěch či neúspěch máte možnost shlédnout v písance na str. 9. Už mám připravené nové sešity a po prázdninách začneme naostro, se známkováním nejen jedniček. Věnujte tomu proto také velkou pozornost. Matematika nám jde. Sčítáme do 5 a dnes jsme i rozkládali. Zanedlouho rozšíříme o odčítání.
Na prázdniny si děti odnesly na vyprání cvičební úbor, nezapomeňte opět přinést. Dostaly navíc 1 úkol jen ze čtení a slabiky na rozstříhání do desek. Podepište, zařaďte (stejnou slabiku s malým i velkým písmenem k sobě do jedné kapsičky). Prvouku děti odnesly jen na prohlédnutí. Hlavně, abyste i vy měli kontrolu co zvládají, dělají a co ne. Někde jedničky jsou, někde ne. Jde o pozornost a důslednost při samostatné práci a správné poslouchání pokynů učitelky. I paní učitelka za chvilku začne dávat nejen ty jedničky. S chováním některých dětí stále bojujeme. Přeji všem krásné volné dny a trochu odpočinku.
21.10.2019
Žákovské knížky
Vážení rodiče, dnes jsem si od dětí záměrně nevybrala žákovské knížky. Rozhodla jsem se, že je dětem ponechám. Jedním z důvodů je včasné omlouvání nemocnosti přímo do ŽK a dalším důvodem vlepené kontakty přímo v ŽK. Někteří z rodičů pak volají na nesprávná čísla cizích kabinetů apod. Žákovské knížky si od dětí vyberu vždy až ve čtvrtek a ponechám si je jen do pátku, abych zapsala známky. Déle je zadržovat nepotřebuji. S pozdravem R.K.
14.10.2019
Pomůcky-listy
Žádáme, aby na čtvrteční prvouku (17.10.) děti měly cca 30 vylisovaných listů z různých stromů a různých podzimních barev. Stejné listy pak použijeme při páteční výtvarné výchově, možná i v pracovních činnostech. Takže budou využity nejméně ve dvou předmětech. Tuto informaci píši včas, dětem však také ve škole ještě připomenu, aby měly možnost sbírat ještě za pěkného slunečného počasí. Dbejte na to, aby byly vylisované (rovné), je pak s nimi snazší a lepší manipulace. Postačí pár novin či ubrousků a jedna velká kniha. Děkujeme R.Karbanová, A.Říhová.
12.10.2019
Vycházky
Přeji krásný podzimní den a s tím související zprávička. Vzhledem k tomu, že snad nějakou chvíli vydrží příjemné a slunečné počasí, chystáme se během týdne vyrážet více ven do přírody. Ihned v pondělí bychom podnikli dvouhodinovou vycházku parkem a jeho okolím a uvidíme, co v dalších dnech. Žádám proto, aby děti chodily do školy ve vhodné, pohodlné obuvi. Chápu, že holčičky rádi sukýnky a šatičky, ale pro tentokrát je prosím vynechte. Nebo k nim zvolte pevnou obuv a ne střevíčky. Starší děti se v některém dni chystají na drakiádu. Pvňáci se ale tradičně nezúčastňují, jelikož mnozí z nich by si s drakem sami neporadili. Ale možná se na létající draky, pokud bude přát vítr, půjdeme alespoň podívat.
A co učení? Máme za sebou všechna písmenka živé abecedy a teď nás čeká jejich procvičování a čtení ve slabikách. Nepodceňujete domácí přípravu a pravidelné čtení (nejen v úlohách, ale stále). Již nyní narážíme na první nezdary a začala jsem dávat i jiné známky než jedničky. U psaní se obrňte trpělivostí a nenechte děti psát špatný tvar písmenka. Pokud je třeba, trénujte nejprve i na papír. Věřte, že když budete poctiví, dětem se začne dařit, protože si na správné tvary zvyknou, jak se říká, dostanou to do ruky a vše půjde snáze a lehčeji. Matematika je fajn, zatím nic těžkého a dětem se daří. Pozor zas jen na správný nácvik psaní číslic. S ukázněností při vyučování a o přestávkách však stále bojujeme. Bohužel to pak narušuje výuku celé třídě. Tam, kde jsem spokojená, dostávají děti na konci týdne pochvalu do ŽK či obrázek, apod. Máte tak možnost vidět kdo ano a kdo ne. Snažte se i doma s dětmi mluvit o tom, jak se chová správný školák. S pozdravem Renáta Karbanová
29.9.2019
Cvičíme i zkoušíme
Vážení rodiče, první měsíc školní docházky vašich dětí se blíží ke konci. Sami již máte možnost více posoudit úspěchy či úskalí při plnění povinností. V českém jazyce pilně čteme některá písmena, slabikujeme poznáváme hlásky na začátku, uvnitř i na konci slova. V prvním psaní začínáme nácvik důležitých prvků písmen a zvolna přecházíme na tužku, i když velké tvary stále budeme obtahovat a trénovat pastelkou. U tužky je třeba nacvičit lehkou ruku a netlačit. V matematice celkem bezchybně porovnáváme čísla 0-5. V předchozím týdnu jsem zvládla všechny děti vyzkoušet ze čtení v živé abecedě. V ŽK jste měli možnost zaznamenat zda se daří či žák nezvládá (chybuje). V takovém případě je třeba doma více trénovat a tyto začátky nepodcenit. Téměř všichni ale umí. Je třeba nejen skládat dle předlohy, ale i dle diktátu. Diktujeme například: malé m, velké L, velké P, .... Děti skládají i čtou stejným způsobem. Opět jsem na konci týdne některé děti odměnila obrázkem do Žk. Některé s velkou podmínkou a výstrahou-ony vědí. Znovu prosím, abyste ve svém zájmu dětem podepsali pastelky, tužky, .... Denně ve třídě zůstává několik psacích potřeb, které ničí nejsou a děti se k nim nehlásí. A vy pak shledáváte poloprázdné penály. Toto se opravdu nedá uhlídat. V pátek jste v ŽK našli lístek s přihlašovacími údaji do portálu "proškoly" (cvičení, testy,...). Přeji úspěšný vstup do dalšího měsíce! R. Karbanová
19.9.2019
Pilně pokračujeme
Vážení rodiče, vaše děti mají za sebou i první dny bez své třídní učitelky. Zvládly premiéru tzv. suplování a pilně plnily své povinnosti i beze mne. Práci jsem paním učitelkám připravila tak, aby vše pokračovalo v "zaběhnutých kolejích". Jen dnes si děti odnesly domů omylem i sešit navíc (Živá abeceda). Píši proto, abyste nehledali úkol. Ten je ve cvičném sešitě a na novém pracovním listě. Zítra si děti odnesou v žákovských knížkách své první jedničky. Jiné známky zatím dávat nebudu. Buď jednička nebo nic, pokud zatím úkol samostatně nezvládne. Zpočátku častěji děti odměním obrázkem (samolepkou v ŽK) za práci ve vyučování. Znamená to, že soustavně nevyrušuje a pracuje dle pokynů. Někteří si tento týden obrázek nezasloužili. Žákovské knížky si vždy na začátku týdne vyberu, ponechám u sebe, abych mohla průběžně zapisovat a v pátek vždy pošlu domů. Je to pro mne i děti jednodušší. Plánované omluvenky postačí v notýsku, do ŽK dopíšete později zpětně. Co se týče domácích úkolů, děkuji za spolupráci. Sami budete postupně zjišťovat, kde je třeba přidat a trénovat. R. Karbanová
|<  <<  4/5    >>  >|

nahoru webmaster